Xác nhận thông tin đặt hàng

Phương thức Thanh toán: Bằng tiền mặt

Bảng ghi yêu cầu trong ngày

※Please order till Saturday 12pm if you hope Sunday deliver

Nội dung đặt hàng

Nội Dung Đặt Hàng

Tổng cộng

*Xin vui lòng chỉ nhấn một lần.
Có thể mất một thời gian để đọc lên màn hình để chấp nhận được hiển thị.

Đơn hàng trên 500,000 miễn phí vận chuyển. Ngoài phạm vi thành phố Hồ Chí Minh: theo thỏa thuận