Liên Hệ

Liên hệ với nhân viên Kome88 tại đây.

Nếu bạn gọi điện thì vui lòng gọi vào khung giờ sau:

Hàng ngày từ T2 đến CN 7:00 AM - 8:00 PM

☎ Tiếng Nhật: 0981-726-800

☎ Tiếng Việt: 0981-716-800